شرایط خرید

به منظور رعایت مقررات و گسترش خدمت رسانی، شرایط خرید زیر برای کاربران وضع شده است:

1 - این فروشگاه به مدیریت شرکت ربات سازان تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می گردد.

2- خرید تمامی اجناس تنها به صورت نقدی میسر است و هیچگونه خرید اقساطی قابل قبول نیست مگر در مواردی که مدیران فروشگاه تصمیم بر آن داشته باشند.

3- هر گونه اشتباه در انجام سفارش به عهده خریدار است و فروشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت.

4 - به منظور اطمینان از خرید و سلامت مرسوله، یک هفته پس از ارسال مرسوله به مشتری زمان برای بررسی صحت مرسوله داده خواهد شد.

5- جنس فروخته شده هیچگاه تعویض یا پس گرفته نخواهدشد. تنها در صورتی که کالای ارسالی معیوب باشد، فروشگاه ملزم به تعویض آن خواهد بود.

6- تمامی قیمت های فروشگاه مقطوع می باشند، مگر در مواقع حراج ها که با نظر مدیران فروشگاه بر روی برخی از اجناس اعمال خواهند شد.